Samfélagsábyrgð

Í sinni einföldustu mynd felst samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnana í því að þau axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið. Ábyrg félög eru þau sem með markvissum hætti skipuleggja starfsemi sína þannig að þau skaði ekki samfélagið og umhverfið heldur hafi jákvæð áhrif á þróun samfélagsins.

Stefna RB í samfélagsábyrgð

Megin starfsemi RB hefur samfélagsleg áhrif en fyrirtækið ber ábyrgð á grunnstoðum greiðslumiðlunar landsins og tryggir uppitíma og rekstur á fjölmörgum upplýsingatæknikerfum sem eru forsenda þess að fjármálastarfssemi landsins gangi vel fyrir sig.  Bæði greiðslumiðlun og fjármálastarfssemi eru gríðarlega mikilvægir þættir í hagkerfum þjóða og því nálgast RB rekstur og þróun kerfa sem markaðurinn treystir á með öryggi og fagmennsku að leiðarljósi. 

Lög og siðferði eru hluti af grunnþáttum samfélagsábyrgðar. RB starfar eftir lögum og reglum auk þess að starfa eftir eigin siðareglum.  Sátt Samkeppniseftirlitsins við eigendur RB er hluti af þeim regluramma sem fyrirtækið starfar eftir.  Sérstök áhersla er lög á að umgangast lög og reglur sem snúa að vinnuumhverfi starfsmanna á ábyrgan hátt s.s. gagnvart réttindum starfsfólks, vinnurétti o.s.frv.

RB tekur þátt í samstarfi sem snertir samfélagsábyrgð í gegnum Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, en RB varð aðili að Festu árið 2015.

Áherslur RB í samfélagsábyrgð eru lagðar út frá þeim þremur þáttum sem oft eru notaðar til að lýsa þremur helstu stoðum sjálfbærni en það eru fólk (People), umhverfið (Planet) og efnahagslegur ávinningur (Profit).

Stefna RB í samfélagsábyrgð í heild sinni PDF

Dæmi um samfélagsverkefni

Við látum gott af okkur leiða og leggjum fjölmörgum verkefnum lið, enda lítum við á það sem hluta af samfélagslegri ábyrgð okkar. Við trúum því að margt smátt geri eitt stórt, við flokkum og endurnýtum, bjóðum starfsfólki okkar upp á vistvæna samgöngustefnu og styrkjum góðgerðarmál af ýmsum toga.

Hér má sjá dæmi um þau samfélagsverkefni sem RB leggur áherslu á.

Samfélagsábyrgð

RB hjálpar

Í RB hjálpar gefst starfsfólki kostur á að leggja sitt af mörkum til góðgerðarmála og geta varið einum vinnudegi á ári í þágu góðs málefnis. Starfsfólk velur sér sjálft málefnið sem það vill veita lið en um er að ræða sjálfboðaliðastörf fyrir góðgerðarfélög, mannúðarsamtök, björgunarsveitir og ýmis önnur góð málefni

Sendu okkur hugmynd

Við flokkum og endurnýtum

Samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) eru horfurnar í sambandi við flesta álagsþætti er hafa áhrif á náttúruna síður en svo uppörvandi. Einkum er útlitið ískyggilegt fyrir þá sök að útblástur mun enn aukast á svæðum þar sem hann hefur verið mikill fyrir. Hið sama gildir um losun gróðurhúsalofttegunda, kemísk efni og úrgang. Þess vegna teljum við hjá RB mikilvægt að flokka og endurnýta eins mikið af rusli og við getum, því margt smátt gerir eitt stórt.

Vistvæn samgöngustefna

Samfélagið er sífellt meðvitaðra um þann vanda sem fylgir umferðarþunga í borgum, s.s. öngþveiti, hávaði og mengun. Við viljum leggja okkar af mörkum til að draga úr þessum vanda með því að hvetja starfsfólk til að nýta sér aðra valkosti en einkabíl til og frá vinnu. Í því samhengi bjóðum við upp á samgöngusamning sem felur það í sér að starfsfólk notar vistvænan samgöngumáta. Með þessu sýnum við samfélagslega ábyrgð, stuðlum að bættu umhverfi og eflum lýðheilsu.

Styrkir til góðgerðarmála

Við ráðstöfum ár hvert ákveðinni fjárhæð sem rennur til hinna ýmsu góðgerðarmála. Aðal áherslan hefur verið á að styrkja börn og ungmenni.

Samfélagsleg ábyrgð

RB Classic

Með RB Classic viljum við leggja okkar af mörkum við að styðja við bakið á og efla hjólaíþróttina enn frekar, en mikil vakning hefur orðið í þeim efnum á Íslandi undanfarin ár og meðbyrinn mikill

Skoða nánar

Forritarar framtíðarinnar

RB er, ásamt Skema, stofnaðili sjóðsins „Forritarar framtíðarinnar” sem er samfélagsverkefni og hefur það hlutverk að efla forritunar- og tæknimenntun í grunn- og framhaldsskólum landsins. Verkefnið er unnið í samstarfi við aðila atvinnulífsins.

Sjá nánar www.forritarar.is.

Vistvæn samgöngustefna

Samfélags-ábyrgð

48% starfsólks er með vistvænan samgöngusamning