Samfélagsábyrgð

Í sinni einföldustu mynd felst samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnana í því að þau axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið. Ábyrg félög eru þau sem með markvissum hætti skipuleggja starfsemi sína þannig að þau skaði ekki samfélagið og umhverfið heldur hafi jákvæð áhrif á þróun samfélagsins.

Stefna RB í samfélagsábyrgð

Starfsemi RB hefur mikil samfélagsleg áhrif en fyrirtækið hefur frá stofnun 1973 borið ábyrgð á grunnstoðum greiðslumiðlunar Íslands og tryggt uppitíma og rekstur á fjölmörgum upplýsingatæknikerfum sem eru forsenda þess að fjármálastarfssemi landsins gangi vel fyrir sig. RB vill áfram vera drifkraftur breytinga og eftirsóttur samstarfsaðili á íslenskum fjármálamarkaði og leggur áherslu á að vinna áfram að því öfluga markmiði með sjálfbærni og skilvirkni að leiðarljósi.

RB leggur áherslu á öryggis- og umhverfismál í rekstri fyrirtækisins og að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfseminnar. Með öruggum, hagkvæmum og umhverfisvænum rekstri stuðlar RB að því að rekstur innviða greiðslumiðlunar á Íslandi sé í fremstu röð.

Mannauður RB er lykillinn að árangri fyrirtækisins og fyrirtækið leggur metnað í að vera eftirsóknarverður vinnustaður.  Heilbrigði, vellíðan og jafnrétti á breiðum grunni eru þar lykilatriði og að starfsfólk RB fái tækifæri til þess að vaxa og dafna í starfi. 

RB leggur áherslu á að styðja við málefni sem stuðla að betri menntun og auknu jafnrétti í íslensku samfélagi. 

RB leggur metnað í að framfylgja ábyrgum stjórnarháttum sem unnir eru með hliðsjón af  Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins. Árið 2020 fékk RB endurnýjaða viðurkenningu hjá Stjórnvísi sem Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. 

RB tekur þátt í samstarfi sem snertir samfélagsábyrgð í gegnum Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, en RB varð aðili að Festu árið 2015.

RB kolefnisjafnaði losun fyrirtækisins 2019, sem var um 134 tonn, með framlagi til Votlendissjóðs. Fyrirtækið er einnig með agerðaráætlun sem unnið er eftir til að minnka markvisst kolefnispor fyrirtækisins um þau áhrif sem RB hefur.

Samfélagsuppgjör RB 2019

Dæmi um samfélagsverkefni

Við látum gott af okkur leiða og leggjum fjölmörgum verkefnum lið, enda lítum við á það sem hluta af samfélagslegri ábyrgð okkar. Við trúum því að margt smátt geri eitt stórt, við flokkum og endurnýtum, bjóðum starfsfólki okkar upp á vistvæna samgöngustefnu og styrkjum góðgerðarmál af ýmsum toga.

Hér má sjá dæmi um þau samfélagsverkefni sem RB leggur áherslu á.

Samfélagsábyrgð

RB hjálpar

Í RB hjálpar gefst starfsfólki kostur á að leggja sitt af mörkum til góðgerðarmála og geta varið einum vinnudegi á ári í þágu góðs málefnis. Starfsfólk velur sér sjálft málefnið sem það vill veita lið en um er að ræða sjálfboðaliðastörf fyrir góðgerðarfélög, mannúðarsamtök, björgunarsveitir og ýmis önnur góð málefni

Sendu okkur hugmynd

Við flokkum og endurnýtum

Samkvæmt skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) eru horfurnar í sambandi við flesta álagsþætti er hafa áhrif á náttúruna síður en svo uppörvandi. Einkum er útlitið ískyggilegt fyrir þá sök að útblástur mun enn aukast á svæðum þar sem hann hefur verið mikill fyrir. Hið sama gildir um losun gróðurhúsalofttegunda, kemísk efni og úrgang. Þess vegna teljum við hjá RB mikilvægt að flokka og endurnýta eins mikið af rusli og við getum, því margt smátt gerir eitt stórt.

Vistvæn samgöngustefna

Samfélagið er sífellt meðvitaðra um þann vanda sem fylgir umferðarþunga í borgum, s.s. öngþveiti, hávaði og mengun. Við viljum leggja okkar af mörkum til að draga úr þessum vanda með því að hvetja starfsfólk til að nýta sér aðra valkosti en einkabíl til og frá vinnu. Í því samhengi bjóðum við upp á samgöngusamning sem felur það í sér að starfsfólk notar vistvænan samgöngumáta. Með þessu sýnum við samfélagslega ábyrgð, stuðlum að bættu umhverfi og eflum lýðheilsu.

Styrkir til góðgerðarmála

Við ráðstöfum ár hvert ákveðinni fjárhæð sem rennur til hinna ýmsu góðgerðarmála. Aðal áherslan hefur verið á að styrkja börn og ungmenni.

Forritarar framtíðarinnar

RB er, ásamt Skema, stofnaðili sjóðsins „Forritarar framtíðarinnar” sem er samfélagsverkefni og hefur það hlutverk að efla forritunar- og tæknimenntun í grunn- og framhaldsskólum landsins. Verkefnið er unnið í samstarfi við aðila atvinnulífsins.

Sjá nánar www.forritarar.is.

Vistvæn samgöngustefna

Samfélags-ábyrgð

48% starfsólks er með vistvænan samgöngusamning