Fréttir

Ný grunnkerfi RB einfalda vöruþróun og stuðla að sparnaði innan bankakerfisins

Ný grunnkerfi RB einfalda vöruþróun og stuðla að sparnaði innan bankakerfisins
13.01.2015

Reiknistofa bankanna hf. (RB) hefur samið um endurnýjun helstu grunnkerfa sinna við hugbúnaðarfyrirtækið Sopra Banking Software. Um er að ræða umfangsmikið verkefni sem nær til innlána- og greiðslukerfa RB þar sem gömlum sérhönnuðum kerfum er skipt út fyrir staðlaðar alþjóðlegar hugbúnaðarlausnir. Markmið endurnýjunarinnar er að auka hagræði og draga úr kostnaði við rekstur upplýsingakerfa bankanna. Kerfin koma einnig til með að auðvelda vöruþróun og flýta fyrir innleiðingu nýrrar þjónustu bankanna. Nú þegar hafa Landsbankinn og Íslandsbanki samið við RB um notkun nýju kerfanna og þar með er framgangur verkefnisins tryggður.

Fréttatilkynning frá RB:

Reiknistofa bankanna hf. (RB) hefur samið um endurnýjun helstu grunnkerfa sinna við hugbúnaðarfyrirtækið Sopra Banking Software. Um er að ræða umfangsmikið verkefni sem nær til innlána- og greiðslukerfa RB þar sem gömlum sérhönnuðum kerfum er skipt út fyrir staðlaðar alþjóðlegar hugbúnaðarlausnir. Markmið endurnýjunarinnar er að auka hagræði og draga úr kostnaði við rekstur upplýsingakerfa bankanna. Kerfin koma einnig til með að auðvelda vöruþróun og flýta fyrir innleiðingu nýrrar þjónustu bankanna. Nú þegar hafa Landsbankinn og Íslandsbanki samið við RB um notkun nýju kerfanna og þar með er framgangur verkefnisins tryggður.

Viðskiptavinir íslenska bankakerfisins eru vanir að greiðslur og aðrar færslur á milli bankastofnana fari fram í rauntíma. Erlendis er jafnvel um að ræða nokkurra daga ferli en víða er stefnt að sama fyrirkomulagi og hérlendis. Af hálfu RB var lögð mikil áhersla á að velja lausn sem styddi núverandi fyrirkomulag. RB lagði einnig áherslu á að tryggja jafnræði milli smærri og stærri aðila sem nýta sér þjónustu fyrirtækisins. Verkefnið var sérstaklega lagt fyrir Samkeppniseftirlitið til að tryggja að það uppfyllti skilyrði sáttar RB og hluthafa við Samkeppniseftirlitið frá árinu 2012.

Nýju kerfin byggja á stöðluðum alþjóðlegum hugbúnaðarlausnum sem eru í notkun víða um heim, en viðskiptavinir Sopra eru yfir 500 í 70 löndum. Yfir hundrað manns, þar af um 50 frá RB, koma að innleiðingu kerfanna við greiningu, forritun, hönnun og fleira.

Við val á kerfi og samstarfsaðila var stuðst við ráðgjöf frá Gartner og IBM Consulting og var horft til fjölmargra þátta við valið.  Meðal annars sveigjanleika, kostnaðar, áreiðanleika, rekstraröryggis og þjónustu. Hugsanlegir samstarfsaðilar voru einnig skoðaðir út frá fyrri verkefnum, orðspori og mat lagt á getu þeirra til að takast á við verkefni af þessari stærð. Fundað var með erlendum viðskiptavinum Sopra til að fá þeirra mat á lausninni og birginum. Það er mat RB að Sopra standist allar kröfur sem gera þarf til þess um gæði kerfanna og þjónustu við þau.

„Með verkefninu er stigið fyrsta stóra skrefið í að skipta út gömlu grunnkerfum RB sem hafa verið í þróun í 40 ár. Það er líka staðfesting á að RB hafi verið á réttri leið síðustu fjögur árin, eða eftir að félagið varð hlutafélag og að breytingarnar sem hafa orðið á RB eru að skila árangri. Verkefnið er ekki einungis tæknilega mikilvægt heldur einnig samfélagslega því það gerir íslenskt fjármálaumhverfi skilvirkara, ódýrara og samkeppnishæfara til lengri tíma," segir Friðrik Þór Snorrason forstjóri RB.